Boliger for kommunehelsetjenesten

Vi tilbyr bolig i fellesskap og i separate leiligheter. Tilbudet tilpasses hver beboers individuelle behov. Innhold og omfang av tjenester avtales med den enkelte oppdragsgiver og kan variere noe. 
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Vi har rammeavtaler med Oslo kommune, og samarbeidsavtaler med de fleste kommuner på Østlandet. Søknad om plass i boligene administreres via bestiller-kontorene i de ulike kommunene. 

Alle beboere får tilbud om en oppfølgingsplan som tilpasses deres individuelle ønsker og behov. Vi legger vekt på at individuelt tilpassede aktiviteter er viktig for mestring, helse og livskvalitet. Les mer om vårt aktivitetstilbud og vår faglige tilnærming.
 

Søknad om plass

Kontakt daglig leder Roger Udnes for ytterligere informasjon. Han kan nås på e-post: roger@sfps.no eller telefon 63 90 30 10.