Avdelinger

Furukollen Psykiatriske Senter har i dag 66 døgnplasser fordelt på seks avdelinger med ulikt omsorgsnivå. Vi har en avtale med Helse Sør-Øst som disponerer 30 av pasientplassene, de resterende boenhetene disponeres i hovedsak av kommuner på Østlandet.
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Vårt formål er å gi et tilbud til psykiatriske pasienter som trenger rehabilitering, behandling og botrening. Målet er utskriving til individuelt egnet boform eller overføring til et lavere omsorgsnivå. Det tilbys enkeltrom til alle beboere, og alle rom har eget bad, med dusj, vask og wc. Vi har også en rekke leiligheter.
 
Furukollen_MG_2859

SYD


Rombeskrivelse: Rommene på Syd er på 20 kvm, inkl eget bad.
Antall plasser: «Syd» er en forsterket enhet med inntil 8 plasser.
Fellesarealer: Stue med TV, vaskerom, kjøkken.
Avdeling Syd ligger i første etasje i vår hovedbygning. Ved behov kan avdelingen være lukket. Syd ivaretar ressurskrevende psykiatriske pasienter som på grunn av sine symptomer, psykososiale fungering og eventuell tilleggsproblematikk trenger stor grad av beskyttelse, støtte og struktur, i døgnbemannet institusjon med psykiatrisk fagkompetanse. Furukollen ved avdeling Syd er godkjent til å ha ansvar for pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern med og uten døgnopphold
Furukollen_MG_2697

SYD 2


Rombeskrivelse: Rommene på Syd 2 er på 20 kvm, inkl eget bad.
Antall plasser: «Syd 2» er en langtidsenhet med inntil 8 plasser.
Fellesarealer: Stue med TV, vaskerom, kjøkken.
Syd 2 ligger i andre etasje i vår hovedbygning. Det er ankomst til avdelingen med trapp og heis. Det er stasjonert egne nattevakter i hovedbygningen. Alle 8 rom er plassert tett opp til personalbasen,  noe som gir mulighet for tett oppfølging av brukerne gjennom hele døgnet.

 
Furukollen_MG_2786

NORD


Rombeskrivelse: Rommene på Nord er av ulik størrelse, gjennomsnittlig 16 kvm, inkl eget bad.
Antall plasser: Avdelingen har 10 plasser.
Fellesarealer: Stue, vaskerom, skyllerom, kjøkken og en liten luftebalkong.
Avdeling Nord er en langtidsenhet med beliggenhet i den eldre delen av vår hovedbygning, som ble totalrehabilitert i år 2000. Avdelingen er delt over to etasjer, med heis til annen etasje. I vår hovedbygning er det stasjonert egne nattevakter. Dette gir rom for tett oppfølging av brukerne gjennom hele døgnet.

 
Furukollen_MG_3377

BOKOLLEKTIVENE


Beskrivelse av leilighetene: Alle leilighetene har eget kjøkken og bad, noen også separat soverom. Rommene har noe ulik størrelse.
Antall plasser: Avdelingen har 10 plasser.
Fellesarealer: Alle enhetene har en felles stue som kan benyttes av alle pasientene. I Grønnstua er det felles vaskerom for beboere som ikke har egen vaskemaskin. I Rødstua er det felles kjøkken hvor alle felles måltider blir servert.
Avdeling Bokollektivene har 10 plasser fordelt på 3 enheter: Rødstua, Grønnstua og Blåstua. Det er 2 leiligheter i Rødstua, 4 leiligheter i Grønnstua og 4 leiligheter i Blåstua med personalbase. Bygningene ligger rundt et lite tun med inngangspartiene vendt mot hverandre.

 
Furukollen_MG_3519

VILLA SOLSIDEN


Rombeskrivelse: Leilighetene er på mellom 27 og 32 kvm. Alle har egen kjøkkenkrok og bad.
Antall plasser: Avdelingen har 10 leiligheter/plasser.
Fellesarealer: Bygget har et stort separat felleskjøkken med gode muligheter for å lage mat med bistand av personal, og felles stue med utgang til terrasse. Det er 2 vaskerom og kontorer i bygget.
Avdeling Villa Solsiden ble åpnet da bygget sto ferdig våren 2016. Avdelingen ligger i umiddelbar nærhet til hovedbygningen. Bygget består av 10 leiligheter. Alle leilighetene har eget bad, og et minikjøkken. 


 
Furukollen_MG_3461

VESLEKRULLEN


Rombeskrivelse: «Veslekrullen» har inntil 18 plasser totalt.
Antall plasser: Avdelingen har 8 rom i den gamle delen av bygget, og 10 leiligheter i den nye delen. To av disse leilighetene er på 40 kvm.
Fellesarealer: Et stort felles kjøkken, tre fellesstuer, vaskerom, samtalerom og møterom.
Avdeling Veslekrullen er fordelt over tre soner med fire enheter, av ulik karakter. Her er det inntil 18 plasser totalt, fordelt på de fire enhetene. 10 av plassene tilhører den gamle delen av bygget, inkludert to treningsleiligheter på Bakkebo. Alle beboer-rommene er relativt store og har utgang til balkong og uteplass. Midt-enheten har også 8 plasser i nye, moderne leiligheter med kjøkkenkrok og bad. Enheten har stor, lys fellesstue/oppholdsrom, vaskerom og samtalerom. Videre består den nye delen av to tilrettelagte enheter på ca 40 kvm hver. Mellom disse leilighetene er det felles stue og vaktrom, med utgang til terrasse under tak. Boligen har direkte utgang til hage i skjermede omgivelser. Avdelingen har felles kjøkken. Den nye delen av avdelingen sto ferdig i 2018.