Om oss

Våre overordnede målsetninger er å ivareta beboernes grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel – samt å være en attraktiv, trygg og utviklingsorientert virksomhet.
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Furukollen tilbyr behandling innen spesialisthelsetjenesten, og boliger for kommunehelsetjenesten.

Vi jobber for å bedre beboernes symptomtrykk og funksjonsnivå, slik at de etter hvert kan gå over til et botilbud på et lavere omsorgsnivå – eller få en bedre livskvalitet på det omsorgsnivået de befinner seg på. Målet er at alle oppnår en optimal funksjon ut fra sine egne forutsetninger.


Vårt verdigrunnlag – ROM – skal sikre brukerne den beste oppfølgingen under oppholdet:


Respekt

Gjennom å vise respekt og aktelse skal vi bidra til å knytte gode relasjoner til våre beboere.


Omsorg

Gjennom god og omsorgsfull ivaretakelse av våre beboere skal vi bidra til å skape trygghet og tillit.


Muligheter

Vi skal legge vekt på mulighetene. Vi skal bidra til å se fremover og sette realistiske målsetninger sammen med våre beboere. Dette gjøres for å styrke håpet og troen på fremtiden.
testbilde-2