Styret

Furukollen Psykiatriske Senter er en ideell selvstendig drevet stiftelse. Stiftelsens formål er å drive og videreutvikle et psykiatrisk og sosialmedisinsk senter.
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Furukollen Psykiatriske Senter AS er driftsselskapet til Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter. Aksjene i driftsselskapet eies utelukkende av stiftelsen. 

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte stiftelsen og føre tilsyn med selskapets daglige drift. Styrets arbeid baseres på gjeldende lovgivning og en instruks som beskriver styrets ansvar og oppgaver.

Styret i Furukollen Psykiatriske Senter AS består av syv representanter:
  • Anders Nereng
  • Bernhard Lorentzen
  • Oddbjørg Minos
  • Helle Gjetrang
  • Gunnar Halvorsen
  • Vilgun D. Engen 
  • Magne Ultvedt

Et kompetent styre

Styret er satt sammen av personer som representerer et bredt kompetansefelt. Styreleder er revisor, i tillegg består styret av en psykiater, en byggingeniør, en jurist, en sykepleier med en master i ledelse, og to ansatte-representanter.