Jobbe hos oss

De ansatte er Furukollens viktigste ressurs! Vi har et stort faglig miljø hvor mange av de ansatte har spesialutdanning innen vårt fagfelt, og det satses på utvikling og kompetanseheving. 
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
De som er ansatt i avdelingene jobber i todelt turnus, dag- og kveldsskift. Nattskiftet består av eget personal som kun jobber natt, eller som har søkt seg til tredelt turnus. I fem av seks avdelinger jobber personalet hver fjerde helg, og har da 12 timers vakter. I den siste avdelingen jobber personalet hver tredje helg, dag- og kveldsskift.

Det settes ukentlig av tid i turnus til samhandlingstrening, veiledning, personalmøter og internundervisning. Internundervisning kan foregå innen ulike tema som selvmordsforebygging, førstehjelpskurs, motiverende intervju, kurs i medikamenthåndtering, lovverk knyttet til ulike beboergrupper, med mer.

Vi har samarbeidsgrupper innen ulike faglige områder, som ERM, lovverk knyttet til ulike beboergrupper og pasientjournalsystemet. Dette bidrar til samarbeid på tvers av avdelingene og utvikling av et godt fagmiljø. 

En gang i året gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging. Resultatene fra forrige undersøkelse viser meget høy skår på uttalelser som: «Jeg trives på min arbeidsplass» og «samarbeidsklimaet på min avdeling er utmerket».

Vårt godt utstyrte treningsrom er forbeholdt de ansatte til spesifiserte tider, men det kan også benyttes når beboere trener. Det er tradisjon for å delta på Holmenkollstafetten, og det arrangeres en årlig aktivitetskonkurranse mellom avdelingene. Det arrangeres som oftest en felles årlig fest. Hver avdeling har også egne sosiale samlinger. 


Ledige stillinger:


Dersom vi har ledige stillinger, er disse utlyst på finn.no, se link for å sjekke: Finn.no [Furukollen]
Vi ber om at alle søknader på utlyste stillinger sendes via finn.no (for eksempel sommer jobb).

Ønsker du å sende oss en åpen søknad, kan du gjøre det på e-post: soknad@sfps.no

Henvendelser angående utlyste stillinger kan rettes til kontaktpersonene som er oppgitt, eller ring oss på tlf: 63 90 30 10 eller send e-post: soknad@sfps.no