Behandling innen spesialisthelsetjenesten

Furukollen er et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten, for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, eller en rus- og psykisk lidelse. 
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Furukollen Psykiatriske Senter har en rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF om 30 døgnplasser innen psykisk helsevern for voksne, og samarbeider med alle helseforetak.

20 av våre døgnplasser er forbeholdt pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som psykoselidelser, bipolare lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. 10 av våre døgnplasser er forbeholdt pasienter med ROP-lidelser (alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk).

Vi tar både imot pasienter til frivillig opphold, og pasienter som er underlagt tvunget psykisk helsevern. En av våre avdelinger er godkjent for tvunget psykisk helsevern med døgnopphold. Denne avdelingen har 8 plasser og er lukket. Utover dette er oppholdene på åpne avdelinger.


Behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet omfatter blant annet medisinsk oppfølging og diagnostisering, samtaler med spesialist (psykolog eller psykiater), ulike behandlingsgrupper, billedterapi, et rikt aktivitetstilbud (inkludert arbeidstrening og skole), ADL-trening og miljøterapi. Les mer om vår faglige tilnærming og aktiviteter.


Søknadsprosess

Alle helseforetak innen Helse Sør-Øst kan henvise eller søke pasienter til Furukollen. Henvisningen skal være signert av spesialist med vurderingskompetanse, det vil si psykiater eller psykologspesialist. Henviser skal vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, jfr. pasient og brukerrettighetsloven. Henvisninger fra helseforetak vurderes fortløpende på inntaksmøter, som avholdes to ganger pr. uke. Tilbakemelding på henvisninger gis fortløpende og innen to uker.

Henvisninger må inneholde en del faste opplysninger, herunder NPR-data, pakkeforløpsstatus og ulike vurderinger. Før henvisningen sendes anbefales det derfor å ta kontakt med forløpskoordinator/ psykolog Audun Sundby på mail: audun.sundby@sfps (alternativt på telefon 40 14 14 47, men Sundbys hverdag består i mange samtaler, derfor anbefales mail).