Spesialisthelsetjenester

Furukollen gir behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser.
Vi har avtaler med ulike helseforetak og en rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Avtale med Helse Sør-Øst RHF

Furukollen har avtale med Helse Sør Øst RHF om 30 døgnplasser  innen psykisk helsevern for voksne.

20 døgnplasser er forbeholdt pasienter med alvorlige psykiske lidelser (psykoselidelser, bipolare lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser).

10 døgnplasser er forbeholdt pasienter med ROP-lidelser (alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk).

Furukollen tar i  mot både frivillig innlagte pasienter og pasienter som er underlagt tvunget psykisk helsevern.  Furukollen har en avdeling med 8 pasientplasser som er godkjent til å ha ansvar for Tvunget psykisk helsevern med døgnopphold. Avdelingen er lukket. De andre plassene er på åpne avdelinger.

Behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet omfatter blant annet medisinsk oppfølging og diagnostisering, samtaler med spesialist (psykolog/psykiater), ulike behandlingsgrupper, billedterapi, et rikt aktivitetstilbud (inkludert arbeidstrening og skole), ADL-trening og miljøterapi.

 

Søknadsprosess

Alle helseforetak innen Helse Sør-Øst kan henvise/søke pasienter til Furukollen. Henvisningen skal være signert av spesialist med vurderingskompetanse. Det vil si psykiater eller psykologspesialist. Henviser skal vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp jfr. pasient og brukerrettighetsloven. Henvisninger fra helseforetak vurderes fortløpende på inntaksmøter. Inntaksmøte avholdes to ganger pr. uke. Tilbakemelding på henvisninger gis fortløpende og innen to uker.

For ytterligere informasjon kan daglig leder/forløpskoordinator kontaktes på e-post : roger@sfps.no eller telefon 63 90 30 17.

Søknad