Samarbeid med pårørende

Pårørende er ofte viktige støttespillere for de som bor hos oss. Vi ønsker derfor et tett og godt samarbeid, når dette er til beboerens beste.
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Pårørende vil, etter avtale med beboer eller pasient, få tilbud om å delta i samarbeidsmøter og pårørendesamtaler.

Det utnevnes en egen pårørendekontakt ved den avdelingen der beboer eller pasient bor. Pårørende og pårørendekontakten avtaler i hvert tilfelle hvordan man samhandler best mulig.

Vi tilrettelegger for samvær, både på vårt område og i forbindelse med permisjoner, ferier med familie og lignende.

 

Pårørendegruppe

Vi har en pårørendegruppe som ledes av en terapeut ansatt ved Furukollen, og en uavhengig representant. Alle pårørende vil få invitasjon til å delta i denne gruppen. I tillegg arrangereres ulike temakvelder som pårørende inviteres til å delta på.