Pårørende
Pårørendesamarbeid

Vi ser på pårørende som en ressurs i pasientenes liv. Vi oppfordrer pasienter/beboere til å involvere pårørende under behandlingen/oppholdet. Ved innkomstsamtalen med teamet skal det informeres om vårt pårørendesamarbeid. Pasientene må samtykke hvis det skal utleveres personlig informasjon til pårørende, men vi er alltid tilgjengelig for generell informasjon.

Pårørende sees på som en ressurs i behandlingen og vil etter avtale med pasientene få tilbud om å delta på samarbeidsmøter rundt pasienten.

Alle pårørende vil få en kontaktperson som er i teamet rundt pasienten. Denne kontaktpersonen er ansvarlig for å etablere kontakt med pårørende og for å gi nødvendig informasjon

 

 

 

 

Pårørendegruppe

Furukollen har en pårørendegruppe som møtes en gang i måneden. Alle pårørende vil få invitasjon til å delta i denne gruppen. Gruppen ledes av en representant fra Furukollen og en representant for en brukerorganisasjon.

Furukollen arrangerer i tillegg ulike temakvelder som pårørende inviteres til å delta på.