Avdelinger
Beskrivelse av døgnenhetene

Senteret har pr i dag 66 døgnplasser, fordelt på seks avdelinger med ulikt omsorgsnivå.

Pasientplassene ved Furukollen er todelt. Furukollen har en avtale med Helse sør/ øst, som disponerer 30 av pasientplassene. De andre plassene disponeres i hovedsak av kommuner på Østlandet.

Felles formål for alle avdelingene å gi tilbud til psykiatriske pasienter/beboere som er i behov av rehabilitering, behandling og botrening med henblikk på utskriving til egnet boform eller overføring lavere omsorgsnivå.

Avdeling Syd «Syd» er en forsterket enhet med inntil 8 plasser. Avdeling Syd ligger i første etasje i vårt hovedbygg. Ved behov kan avdelingen være lukket. Syd ivaretar ressurskrevende psykiatriske pasienter som på grunn av sine symptomer, psykososiale fungering og eventuell tilleggsproblematikk trenger stor grad av beskyttelse, støtte og struktur i døgnbemannet institusjon med psykiatrisk fagkompetanse. Furukollen ved avdeling syd er godkjent til å ha ansvar for pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern med og uten døgnopphold.

Avdeling Syd 2 «Syd 2» er en langtidsenhet med inntil 8 plasser. Syd 2 har beliggenhet i andre etasje i vårt hovedbygg. Det er ankomst til avdelingen med trapp og heis. I vårt hovedbygg er det stasjonert egne nattevakter. Dette gir rom for tett oppfølging av brukerne gjennom hele døgnet.

Avdeling Nord «Nord» er en langtidsenhet med inntil 9 plasser. Avdeling Nord ligger i den eldre delen av vårt hovedbygg, men ble totalrehabilitert i år 2000. Alle rom har som våre andre enheter eget bad med toalett/ dusj.

Avdeling Bokollektivene «Bokollektivene» har inntil 13 plasser fordelt på 3 enheter.  Blåstua, Rødstua og Grønnstua. Bygningene ligger på et lite tun med inngangspartiene vendt mot hverandre. Rommene har noe ulik størrelse. Boligene rommer blant annet tre separate godt utstyrte leiligheter med egen personalbase.

Villa Solsiden «Villa Solsiden» sto ferdig våren 2016. Avdelingen ligger i umiddelbar nærhet til hovedbygningen. Bygget består av 10 leiligheter mellom 27 og 32 kvm. Alle leilighetene har eget bad. Bygget har stort separat felles kjøkken og felles stue med utgang til terrasse. Det er 2 vaskerom, samtalerom og kontorer.

Veslekrullen «Veslekrullen» har inntil 18 plasser totalt, fordelt i tre enheter. 8 av disse plassene er i den gamle delen, som er fordelt over to etasjer med en felles stue. Alle beboer-rommene er relativt store og har utgang til balkong og uteplass. Midt-enheten har også 8 plasser i nye moderne rom, med kjøkkenkrok og bad. Enheten har store lys fellesstue/oppholdsrom, vaskerom og samtalerom. Videre består den nye delen av to separate leiligheter hver av ca 40kvm. Mellom disse leilighetene er det felles stue og vaktrom med utgang til terrasse under tak. Boligen har direkte utgang til hage i skjermede omgivelser. Hele avdelingen har felles kjøkken. Den nye delen av avdelingen sto ferdig i 2018.