Åpenhetsrapport og aktsomhetsvurdering


Furukollen Psykiatriske Senter arbeider for tiden med utarbeidelse av åpenhetsrapport
i henhold til åpenhetsloven.


Rapporten og skjema for "krav om innsyn" vil bli publisert på denne siden, så snart det er klart.

Forelpig kan spørsmål rettes til: 
Grethe Sagen
HR- og HMS koordinator
grethe.sagen@sfps.no
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt