Furukollen Psykiatriske Senter
Stiftelse

Furukollen Psykiatriske Senter AS er driftsselskapet til Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter.

Selskapet har ikke erverv til formål og selskapets midler benyttes kun i selskapets virksomhet.

Furukollen Psykiatriske Senter AS har lang erfaring med oppfølging og behandling av mennesker med psykiske lidelser.

Fagkompetanse

Furukollen Psykiatriske Senter AS har tilknyttet 3 psykiatere (leger m. spesialisering i psykiatri). En av disse har til enhver tid døgnkontinuerlig beredskap. I tillegg er det tilknyttet to psykologspesialister  (spesialister i voksenpsykologi) og en psykolog.

Avdelingene er bemannet med  kvalifiserte fagpersoner som har  relevant helsefaglig utdanning. De fleste av våre miljøterapeuter har videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rus.

til ERM (Early Recognition Method)

Vi arbeider etter flere ulike faglige tilnærminger, ut i fra hver enkeltes ståsted. ERM er en felles metodikk og tilnærming som vi benytter sammen med alle beboerne og pasientene.
Les mer om ERM:
link til ERM Norge
link til helsedirektoratets side om ERM

 

Overordnet målsetning for Furukollen:

Vi skal ivareta de grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Vi har også et mål om å være en atraktiv, trygg og utviklingsorientert virksomhet.

Vi jobber for å bedre beboernes symptomtrykk og funksjonsnivå slik at de etter hvert kan nyttiggjøre seg av et botilbud på et lavere omsorgsnivå, eller få en bedre livskvalitet på det omsorgsnivå de befinner seg på. Det tilstrebes at alle pasientene oppnår en optimal funksjon ut fra sine egne forutsetninger. Det benyttes miljøterapeutiske prinsipper i behandlingen/aktivitetene, og pasientene blir tilbudt et aktivt og utfordrende miljø.