Brukerrådet

Brukerrådet skal sørge for brukermedvirkning, samt ivaretakelse av pasienters og pårørendes interesser og behov. Det skal fungere som et rådgivende organ for styret og den øvrige ledelsen ved Furukollen. 
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Brukerrådet består av tre representanter som er valgt blant interesseorganisasjoner for pasienter og pårørende. Det gjennomføres fire møter i året.​
 

Brukerrådets mandat

Brukerrådet skal være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene, inkludert å avgi høringsuttalelser i relevante saker. Rådet skal bidra med innspill til budsjett og utarbeidelse av årsrapport, samt bidra til å opprettholde gode relasjoner til samarbeidspartnere, og komme med forslag til kvalitetsforbedringer. Brukerrådet behandler ikke pasientsaker.

Furukollens pasienter, beboere og pårørende kan ta kontakt med brukerrådet i generelle saker som angår behandling og tilbud.

Brukerrådet har et kontor i rommet innenfor kantinen, hvor de er tilgjengelige i forkant av møtene. Tidspunktene blir annonsert på oppslag i avdelingene.

Kontakt brukerrådet

Brukerrådet kan kontaktes på e-post: brukerradet@sfps.no