Velkommen til Furukollen

Furukollen Psykiatriske Senter ligger i Nes kommune i Akershus. Senteret ligger 2 km fra Årnes sentrum i naturskjønne omgivelser. Med bil tar det ca. 45  minutter å kjøre til Oslo sentrum og 30 minutter til Gardermoen. Det er gode tog og bussforbindelser til Oslo.

Smitteverntiltak ved Furukollen Psykiatriske

I forbindelse med Korona pandemien har vi innført mange tiltak for å redusere smitterisiko. Disse tiltakene oppdateres fortløpende, og vi følger alle råd gitt av Folkehelseinstituttet. Se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Det er innført besøksforbud på senteret og det oppfordres til digital kontakt med samarbeidsparter og pårørende, det er også innført tiltak rundt pasienters og beboeres permisjoner og utreise fra senteret, all fellesaktivitet på tvers av avdelinger er avlyst, personalet er delt inn i grupper som kun jobber med de samme brukerne, møtevirksomhet er begrenset til et absolutt minimum og det meste foregår på digitale plattformer.

Vi er tilgjengelige på mail og telefon for henvendelser, kontaktinformasjon finnes her.

 

Furukollen

Furukollen tilbyr både spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenester (trykk på de respektive arkfaner for nærmere informasjon).

Vårt verdigrunnlag (ROM) skal sikre brukerne den beste oppfølging under oppholdet.

Respekt
Gjennom å vise respekt og aktelse skal vi bidra til knytte gode relasjoner til våre beboere.

Omsorg
Gjennom god og omsorgsfull ivaretakelse av våre beboere skal vi bidra til å skape trygghet og tillit.

Muligheter
Vi skal legge vekt på mulighetene. Vi skal bidra til å se fremover og sette realistiske målsetninger sammen med våre beboer. Dette for å styrke håpet og troen på fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasiliteter

Det tilbys enkeltrom til alle beboere og de aller fleste rom har eget bad, med dusj, vask og wc. Vi har også noen leiligheter

Brukermedvirkning

Alle som kommer til Furukollen får tilbud om en individuell oppfølgingsplan. Planen tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov og utarbeides av beboeren selv i samarbeid med et tverrfaglig team. Brukermedvirkning er viktig for oss. Brukeren skal få leve et så selvstendig liv som mulig, rammene tatt i betraktning. Personalet skal bidra med kyndig veiledning, støtte, omsorg, struktur og oppfølging. Furukollen tilstreber et godt samarbeid med pårørende.

Kvalitet og kompetanse

Vekst og håp

Furukollen har både psykiatere og psykologspesialist som jobber ved senteret. Det er til en hver tid kvalifisert personale på jobb. Furukollen jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling.

Vi jobber aktivt med å kvalitetssikre alle ledd i virksomheten. Utvikling og forbedring av prosedyrer i samsvar med lover, regler og overordnede faglige retningslinjer er en del av vårt daglige fokus. Kvalitetshåndboken beskriver metodikk og rutiner i vårt arbeid med pasientene. Vi har et enkelt og godt fungerende avvikssystem. Vårt kvalitetssystem er med på å sikre en forsvarlig drift og ivaretakelse av  våre forpliktelser ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere.