Furukollen er en ideell selvstendig drevet stiftelse. Stiftelsens formål er å drive og videreutvikle et psykiatrisk- og sosialmedisinsk senter.

Furukollen Psykiatriske Senter AS er driftselskapet til Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter. Aksjene i driftselskapet eies kun av stiftelsen.

Styret i Furukollen Psykiatriske Senter  AS består av syv representanter.

  • Leder: Anders Nereng
  • Styremedlem: Lars Salte
  • Styremedlem: Berhhard Lorentzen
  • Styremedlem: Inger Lise Schøyen
  • Styremedlem: Oddbjørg Minos
  • Styremedlem: Vilgun Engen, valgt av de ansatte
  • Styremedlem: Magne Ultvedt, valgt av de ansatte