Kommunale helse- og omsorgstjenester

Furukollen har lang erfaring i å tilby bo- og omsorgstjenester til kommuner og bydeler i Oslo.

Furukollen tilbyr institusjonsplasser og bolig med heldøgns bemanning hvor brukerne selv betaler husleie og eventuelt kostpenger.

Vårt tilbud

Furukollen leverer tilbud tilpasset den enkelte brukers behov. Vi tilbyr plasser i ofellesskap og i separate leiligheter. Innhold og omfanget av tjenester avtales med den enkelt oppdragsgiver og kan variere noe. Alle avtaler omfatter bolig med oppfølging,  ADL-trening og et variert aktivitetstilbud. Furukollen har rammeavtaler med flere kommuner på Østlandet. Disse plassene administreres av bestillerkontorene i de ulike kommunene.  Aktivitetstilbud Alle beboere får tilbud om en aktivitetsplan som tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov. Vi legger vekt på at tilpassede aktiviteter er viktig for mestring, helse og livskvalitet. Vårt aktivitetstilbud omfatter blant annet:

  • Fysisk akivitet (individuelt i eget trimrom og ulike grupper).
  • Adl-trening
  • Egen skole (undervisning i blant annet norsk, matte, data og musikk)
  • Arbeidstrening i egne lokaler (pakkeoppdrag, husflid, storkjøkken m.v.)
  • Fellesturer (museer, sverigeturer, aktivitesdager m.v.)
  • Akivitet- og temakvelder i egen kantine
  • Gruppetilbud (kunst, musikk, temabaserte grupper m.v.)

 

Søknad om plass

Søknad om plass behandles fortløpende. For ytterligere informasjon kan forløpskoordinator/psykolog kontaktes på e-post  mailto:audun.sundby@sfps.lo eller telefon 63 90 30 17.