Furukollen er en selvstendig drevet stiftelse. Stiftelsens formål er å drive og videreutvikle et psykiatrisk- og sosialmedisinsk senter.

Furukollen Psykiatriske Senter AS er driftselskapet til Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter. Aksjene i driftselskapet eies kun av stiftelsen.

Styret i Furukollen Psykiatriske Senter  AS består av syv representanter.

  • Leder: Lars Salte
  • Nestleder: Inger Wraamann
  • Styremedlem: Berhhard Lorentzen
  • Styremedlem: Inger Lise Schøyen
  • Styremedlem: Lars Ingemar Skutlaberg
  • Styremedlem: Torill Sørby, valgt av de ansatte
  • Styremedlem: Magne Ultvedt, valgt av de ansatte

 

 

Organisasjonskart